BYGGNADSSMIDE
MED
MPM KVALITÉ

BYGGNADSSMIDE

MPM - BYGGNADSSMIDE

VI skapar och levererar det kunden efterfrågar. Alltifrån tillverkning i produktion till leverans och montage. Där är vi med dig hela vägen för att säkerställa att ni får det som efterfrågas. Våra kunder uppskattar att vi är kundanpassade och lösningsorienterade. VI tar fram tillverkningsritningar helt efter kundens behov. 

Vi är certifierade inom 1090 (standard) och 3834 som är bärande konstruktioner. Detta krävs för alla typer av detaljer där slutprodukten är någon form av bärande detalj i konstruktionen.

Vår styrka är allsidighet och flexibilitet.

Vi jobbar med en stor bredd av projekt och olika typer av tillverkning.  Vi jobbar till stor del mot större och mindre byggföretag och en liten del privatpersoner. Våra kunder finns idag på en radie på  10 mil runt Ryd.

Tillverkning av smidesräcken, smidestrappor, ståltrappor och är en del av väldigt många om- och nybyggnationer. Vi levererar bland annat för gallerier, lägenheter, butiker osv. Pelare, balkar, avväxlingar samt diverse montagearbeten.

I enn del projekt gör vi rena montagejobb där vi monterar lyftutrustningar till större produktionsföretag i södra Sverige.

BYGGNADSSMIDE

Vill du inleda ett samarbete med oss? Tveka inte på att kontakta oss.

Välkommen att höra av dig till MPM industriproduktion i Ryd den småländska leverantören som säkerställer precision och kvalitet i varje led.