MÅLERI

MPM - MÅLERI

Vi har ett eget måleri där vi endast målar våra egna produkter. Vi arbetar med våtlack. Vi ombesörjer ytbehandling genom eget måleri och via samarbetspartner eller varmförzinkning.